Minőségpolitika

MINŐSÉGPOLITIKA


 A Grammaticus Plusz Kft. által működtetett Grammaticus Nyelviskolában a minőségirányítási rendszert a legfőbb eszköznek tekintjük, szolgáltatásaink fejlesztése érdekében. Iskolánk célja, hogy a több mint egy évtizedes oktatási tapasztalatok alapján a térség egyik vezető felnőttképzési intézményévé váljunk, valamint elsőrangú szolgáltatást nyújtsunk a minden hozzánk fordulónak, illetve ennek feltételeit biztosítjuk oktatóink számára. A Grammaticus Nyelviskola minőségpolitikája – a vezetés által kinyilvánított és a munkatársak által is követett – minőségi szolgáltatásokra vonatkozó általános szándék és irányvonal megnyilvánulása. A vezető az igények és vélemények felmérése után alakítja ki, fejleszti és támogatja az intézményi küldetés és jövőkép elérését, a szervezet által követendő értékrendet. Vállaljuk az idegen nyelvi ismeretek megalapozását, bővítését, a korábban megszerzett tudás aktivizálását, szinten tartását, egyes nyelvi készségek és szaknyelvi szókincs kiemelt fejlesztését, a különböző nyelvvizsgákra történő felkészítést, kihelyezett vállalati tanfolyamok, lakossági kurzusok keretében, csoportos és egyéni formában.

1) A minőségpolitikánk alapja a megrendelők igényeihez való lehető legjobb alkalmazkodás. Célunk vevőink megtartása, és újabb vevők megnyerése. Ennek érdekében vizsgáljuk és értékeljük megelégedettségüket, kikérjük észrevételeiket, javaslataikat, hogy azt figyelembe tudjuk venni tevékenységünk és minőségirányítási rendszerünk fejlesztése során. Vezető munkatársaink elkötelezettek a minőségirányítási tevékenység alkalmazása iránt, és ezt várják el munkatársaiktól is.

2) Iskolánk minőségjavító stratégiát valósítja meg, ez azt jelenti, hogy a szükségleteket jobb minőségben törekszünk kielégíteni, mint versenytársaink. Ezzel az alkalmazkodó, és minőség-centrikus magatartással, törekvéssel kívánjuk céljainkat elérni, pozíciónkat erősíteni és bővíteni a képzési piacon. Intézményünk együttműködő partnereitől, alvállalkozóitól, beszállítóitól is elvárja, hogy tevékenységük, szolgáltatásaik feleljenek meg a minőségügyi követelményeinek. Ezért megismertetjük partnereinket az intézmény minőségügyi rendszerével, lehetőséget biztosítunk az információszerzésre, továbbképzésre.

 3) Feladatainknak tekintjük, hogy a megrendelőink legkülönbözőbb célból történő nyelvtanulási igényeit magas színvonalon kielégítsük és magabiztos nyelvi ismeretekkel rendelkező embereket képezzünk, mivel ennek nyomán az iskola hírneve is komoly értékké válik. A csoportok létszámának kialakítása során a képzés minőségének biztosítása kiemelten fontos elem számunkra.

 4) A rendszerrel kapcsolatban alapvető követelmény, annak szüntelen továbbfejlesztése és tökéletesítése. Intézményünk az egymással összefüggő és egymásra ható folyamatokra koncentrál, különösen a képzések tervezési, feltétel-teremtési és megvalósítási folyamataira, melyek leginkább biztosíthatják a vevőközpontúság alapelveinek érvényesítését, a vevői megelégedettség elérését.

 5) Koncepciónk arra a felismerésre épül, hogy a minőségcélok és követelmények megvalósulásának zálogát minden szinten a munkatársak jelentik. Oktatóink kiválasztásánál fontos követelménynek tartjuk munkájuk magas szakmai színvonalát, a megfelelő képzettséget és tapasztalatot, valamint a jó andragógiai adottságokat, munkánk során hallgatóink érdekében igyekszünk dinamikus kapcsolatot kialakítani velük. Szakmai fejlődésük érdekében biztosítjuk továbbképzéseken, konferenciákon, belső és külső képzéseken való részvétel lehetőségét, az új technikákhoz és szakanyagokhoz való hozzáférés lehetőségét.

 6) Figyelembe vesszük a felnőttképzés megváltozott társadalmi funkcióját, az egész életen át tartó tanulás, a tudásalapú társadalom és gazdaság követelményeit. Felülemelkedünk a rövid távú marketing szempontokon és a mennyiségi mutatók helyett a minőségi mutatókra helyezzük a hangsúlyt.

 A cégvezető magára nézve is kötelezőnek tartja az igényes szakmai munkát, a kreatív gondolkodást, a rendszerességet, pontosságot és az együttműködési készséget. Minden lehetséges alkalmat megragad annak érdekében, hogy személyesen közvetítse munkatársai felé a cég küldetését, jövőképét, értékrendjét, politikáját és stratégiáját, valamint terveit és céljait. Kiemelt fontosságú cégünknél a kiváló minőség, a gyors, hatékony és pontos munkavégzés, a partnereink színvonalas kiszolgálása.

Tevékenységünkkel ismertté tesszük és megbecsülést szerzünk a Grammaticus Nyelviskolának Szekszárdon és vonzáskörzetében.

Szekszárd, 2012. április 20.

                                                                                                              Szabó Annamária

                                                                                                            Nyelviskola-vezető