BME Nyelvvizsga

BME Nyelvvizsga

Örömmel értesítünk,  hogy Nyelviskolánk akkreditált BME nyelvvizsgahely,

2019.  augusztusától már nálunk is vizsgázhatsz.

Jelentkezz hozzánk!

https://bme.nyelvvizsgajelentkezes.hu

A BME Nyelvvizsgaközpontja 2000. júliusától akkreditált nyelvvizsgaközpont, melyben évi hat vizsgaalkalommal lehet B1 (alapfok), B2 (középfok) és C1 (felsőfok) szinten államilag elismert nyelvvizsgát tenni.

Idei vizsganaptár:

Vizsgaidőszak Jelentkezés Szint Angol1 Német1 Francia1 Olasz1 Spanyol1
2024.

JANUÁR

2023.
nov.01-
dec. 06.
B1 jan. 13. szombat jan. 13. szombat
B2 jan. 13. szombat jan. 13. szombat
C1 jan. 13. szombat jan. 13. szombat
2024.

FEBRUÁR

2024.

jan. 01-
jan. 31.

B1 febr. 24. szombat febr. 24. szombat febr. 24. szombat
B2 febr. 24. szombat febr. 24. szombat febr. 24. szombat febr. 24. szombat febr. 24. szombat
C1
2024.

ÁPRILIS

2024.

febr. 01-márc. 13.

B1 ápr. 06. szombat
B2 ápr. 06. szombat ápr. 06. szombat
C1
2024.

MÁJUS

2023.

márc. 25-

ápr. 17.

B1
B2 máj. 11. szombat máj. 11. szombat máj. 11. szombat máj. 11. szombat máj. 11. szombat
C1 máj. 11. szombat máj. 11. szombat máj. 11. szombat máj. 11. szombat máj. 11. szombat
2024.

AUGUSZTUS

2024.

júl. 1-
aug. 2.

B1 aug. 22.

csütörtök

B2 aug. 22.

csütörtök

aug. 22.

csütörtök

C1 aug. 22.

csütörtök

2024.

OKTÓBER

2024.

szept. 1-

okt. 02.

B1
B2 okt. 26. szombat okt. 26. szombat okt. 26. szombat okt. 26. szombat okt. 26. szombat
C1

 

Általános egynyelvű KOMPLEX vizsga B2 (angol/német középfok) kettő részből áll:

SZÓBELI:

1. Beszédkészség (40 pont, kb. 15 perc)

– személyes beszélgetés egy témáról kérdések alapján

– önálló téma kifejtés kép alapján

– párbeszéd leírt szituációs feladat alapján

2. Beszédértés, vagyis magnó (40 pont, kb. 25 perc)

– jegyzetkészítés

– háromopciós feleletválasztás

ÍRÁSBELI (150 perc, SZÓTÁR használható):

1. Olvasáskészség

– lyukas szöveg kiegészítése megadott mondatokból (10 pont)

– kérdésekre válaszadás (20 pont)

– lyukas szöveg kiegészítése megadott szavakból (10 pont)

2. Íráskészség

– magánlevél, vagyis e-mail (20 pont)

– internetes fórum hozzászólás (20 pont)

Sikeres a vizsga, ha készségenként az elért eredmény legalább 40 %, de a teljes eredmény eléri a 60%-ot. A szóbelinél a kettő készség: beszédkészség, beszédértés. Az írásbelinél a kettő készség: olvasáskészség, íráskészség.

Komplex nyelvvizsgára jelentkezés esetén az egyik részvizsgához (pl. szóbeli) tartozó készségeken elért eredmények kompenzálhatják a másik részvizsgához (pl. írásbeli) tartozó készségeken elért eredményeket. Példa:

Részvizsga Készség Vizsgázói eredmény
ÍRÁSBELI olvasáskészség 57%
íráskészség 57%
SZÓBELI beszédkészség 63%
beszédértés 63%

 

Mivel a fenti példában összesítésben a vizsgázó komplex nyelvvizsga eredménye 60%, ezért komplex vizsgája annak ellenére is sikeres, hogy az egyik részvizsgán (írásbeli) nem érte el a 60%-ot.

A készségenként elérendő 40% nem változik.
Komplex vizsga esetén továbbra is kiállítható bizonyítvány részvizsgánként (szóbeli ill. írásbeli típusú bizonyítvány) abban az esetben, ha összteljesítményed a négy készségen ugyan nem éri el a 60%-ot, de az egyik részvizsgán igen.

Lehet külön ÍRÁSBELI illetve SZÓBELI vizsgára is jelentkezni.

VIZSGADÍJAK – KÖZÉPFOK (B2):

SZÓBELI:          29.000,- Forint

ÍRÁSBELI:         32.000,- Forint

KOMPLEX:        49.000,- Forint

A vizsga díját azután fizethetik be, hogy a jelentkezés beadását követően megkapják a „díjbekérőt” a nyelvvizsgaközponttól.

SZERVEZÉSI DÍJAK:

SZÓBELI:           2.500,- Forint

ÍRÁSBELI:         3.500,- Forint

KOMPLEX:        4.500,- Forint

Grammaticus Plusz Kft. számlaszáma: 10918001-00000087-90730004 (UniCredit BANK)

Közlemény rovatba: Kérjük, hogy a közlemény rovatba a vizsgázó nevét írják.

Egyéb díjak a www.bmenyelvvizsga.bme.hu oldalon találhatók!

http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu/hu/vizsga-_es_eljarasi_dijak/vizsga_elott

Miért a BME egynyelvű nyelvvizsga az ideális választás?

Mert változatlan érték mellett megújult tartalommal, versenyképes áron, egyszerűbben, rövidebb idő alatt könnyebben érsz célt.

  • egyszerűbb, mert nincs nyelvtani és szókincs teszt és fordítás
  • rövidebb, mert kevesebb feladatot kell megoldanod
  • könnyebb, mert minden feladatnál használhatsz szótárt

Ki jelentkezhet?

Minden személy, aki a vizsga évében betölti a 14. életévét.

Az írásbeli vizsgák kezdési időpontja általában 11-13 óra közé esik. A magnóhallgatás kezdési időpontja általában 8-14 óra közé esik.

A szóbeli vizsgarész kezdési időpontja általában 8-17.30 óra közé esik.

 

Vizsgaszabályzat

bmevizsgaszabalyzat

 

Egyedi eljárás fogyatékkal élők számára

http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu/hu/fogyatekkal_elok/jelentkezes

 

Felülvizsgálat, újraértékelés

http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu/hu/felulvizsgalat/vizsga_utan

 

Letölthető feladatsorok

http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu/hu/letoltheto_feladatok/vizsga_elott

http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu/hu/letoltheto_feladatok2/vizsga_elott

A vizsgák vasárnap kivételével bármilyen napra eshetnek !