BME Nyelvvizsga

BME Nyelvvizsga

Örömmel értesítünk,  hogy Nyelviskolánk akkreditált BME nyelvvizsgahely,

2019.  augusztusától már nálunk is vizsgázhatsz.

Jelentkezz hozzánk!

https://bme.nyelvvizsgajelentkezes.hu

A BME Nyelvvizsgaközpontja 2000. júliusától akkreditált nyelvvizsgaközpont, melyben évi hat vizsgaalkalommal lehet B1 (alapfok), B2 (középfok) és C1 (felsőfok) szinten államilag elismert nyelvvizsgát tenni.

Idei vizsganaptár:

Vizsgaidőszak Jelentkezés Szint Angol1 Német1 Francia1 Olasz1 Spanyol1
2023.

JANUÁR

2023.
nov.01-
dec. 07.
B1 jan. 13. péntek jan. 13. péntek
B2 jan. 13. péntek jan. 13. péntek
C1 jan. 13. péntek jan. 13. péntek
2023.

FEBRUÁR

2023.

jan. 01-
jan. 31.

B1 febr. 24. péntek febr. 24. péntek
B2 febr. 24. péntek febr. 24. péntek febr. 24. péntek febr. 24. péntek
C1
2023.

ÁPRILIS

2023.

febr. 01-márc. 08.

B1
B2 márc. 31. péntek márc. 31. péntek
C1 márc. 31. péntek
2023.

MÁJUS

2023.

ápr. 01-

ápr. 26.

B1
B2 máj. 20. szombat máj. 20. szombat máj. 20. szombat máj. 20. szombat
C1 máj. 19. péntek máj. 19. péntek máj. 19. péntek máj. 19. péntek
2023.

AUGUSZTUS

2023.

júl. 1-
aug. 2.

B1 aug. 24.

csütörtök

aug. 24.

csütörtök

B2 aug. 24.

csütörtök

aug. 24.

csütörtök

C1 aug. 24.

csütörtök

aug. 24.

csütörtök

2023.

OKTÓBER

2023.

szept. 1- szept. 20.

B1 okt. 13. péntek okt. 13. péntek
B2 okt. 14. szombat okt. 14. szombat okt. 14. szombat okt. 14. szombat okt. 14. szombat
C1 okt. 13. péntek

 

Általános egynyelvű KOMPLEX vizsga B2 (angol/német középfok) kettő részből áll:

SZÓBELI:

1. Beszédkészség (40 pont, kb. 15 perc)

– személyes beszélgetés egy témáról kérdések alapján

– önálló témakifejtés kép alapján

– párbeszéd leírt szituációs feladat alapján

2. Beszédértés, vagyis magnó (40 pont, kb. 25 perc)

– jegyzetkészítés

– háromopciós feleletválasztás

ÍRÁSBELI (150 perc, SZÓTÁR használható):

1. Olvasáskészség

– lyukas szöveg kiegészítése megadott mondatokból (10 pont)

– kérdésekre válaszadás (20 pont)

– lyukas szöveg kiegészítése megadott szavakból (10 pont)

2. Íráskészség

– magánlevél, vagyis e-mail (20 pont)

– internetes fórum hozzászólás (20 pont)

Sikeres a vizsga, ha készségenként az elért eredmény legalább 40 %, de a teljes eredmény eléri a 60%-ot. A szóbelinél a kettő készség: beszédkészség, beszédértés. Az írásbelinél a kettő készség: olvasáskészség, íráskészség.

Komplex nyelvvizsgára jelentkezés esetén az egyik részvizsgához (pl. szóbeli) tartozó készségeken elért eredmények kompenzálhatják a másik részvizsgához (pl. írásbeli) tartozó készségeken elért eredményeket. Példa:

Részvizsga Készség Vizsgázói eredmény
ÍRÁSBELI olvasáskészség 57%
íráskészség 57%
SZÓBELI beszédkészség 63%
beszédértés 63%

 

Mivel a fenti példában összesítésben a vizsgázó komplex nyelvvizsga eredménye 60%, ezért komplex vizsgája annak ellenére is sikeres, hogy az egyik részvizsgán (írásbeli) nem érte el a 60%-ot.

A készségenként elérendő 40% nem változik.
Komplex vizsga esetén továbbra is kiállítható bizonyítvány részvizsgánként (szóbeli ill. írásbeli típusú bizonyítvány) abban az esetben, ha összteljesítményed a négy készségen ugyan nem éri el a 60%-ot, de az egyik részvizsgán igen.

Lehet külön ÍRÁSBELI illetve SZÓBELI vizsgára is jelentkezni.

VIZSGADÍJAK – KÖZÉPFOK (B2):

SZÓBELI:          22.000,- Forint

ÍRÁSBELI:         25.000,- Forint

KOMPLEX:        38.000,- Forint

A vizsga díját azután fizethetik be, hogy a jelentkezés beadását követően megkapják a „díjbekérőt” a nyelvvizsgaközponttól.

SZERVEZÉSI DÍJAK:

SZÓBELI:           2.500,- Forint

ÍRÁSBELI:         3.500,- Forint

KOMPLEX:        4.500,- Forint

Grammaticus Plusz Kft. számlaszáma: 10918001-00000087-90730004 (UniCredit BANK)

Közlemény rovatba: Kérjük, hogy a közlemény rovatba a vizsgázó nevét írják.

Egyéb díjak a www.bmenyelvvizsga.bme.hu oldalon találhatók!

http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu/hu/vizsga-_es_eljarasi_dijak/vizsga_elott

Miért a BME egynyelvű nyelvvizsga az ideális választás?

Mert változatlan érték mellett megújult tartalommal, versenyképes áron, egyszerűbben, rövidebb idő alatt könnyebben érsz célt.

  • egyszerűbb, mert nincs nyelvtani és szókincs teszt és fordítás
  • rövidebb, mert kevesebb feladatot kell megoldanod
  • könnyebb, mert minden feladatnál használhatsz szótárt

Ki jelentkezhet?

Minden személy, aki a vizsga évében betölti a 14. életévét.

Az írásbeli vizsgák kezdési időpontja általában 11-13 óra közé esik. A magnóhallgatás kezdési időpontja általában 8-14 óra közé esik.

A szóbeli vizsgarész kezdési időpontja általában 8-17.30 óra közé esik.

 

Vizsgaszabályzat

bmevizsgaszabalyzat

 

Egyedi eljárás fogyatékkal élők számára

http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu/hu/fogyatekkal_elok/jelentkezes

 

Felülvizsgálat, újraértékelés

http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu/hu/felulvizsgalat/vizsga_utan

 

Letölthető feladatsorok

http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu/hu/letoltheto_feladatok/vizsga_elott

http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu/hu/letoltheto_feladatok2/vizsga_elott

A vizsgák vasárnap kivételével bármilyen napra eshetnek !