> TÁMOP 2.1.2.

  

*** F I G Y E L E M ! ***

2014. június 16-án 18.00 órakor TÁMOGATOTT 60 órás ANGOL KEZDŐ tanfolyamra lehet jelentkezni a www.tudasodajovod.hu oldalon, a TÁMOP 2.1.2. Projekt keretein belül!

A képzés hétfő-szerda- péntek 16.30-19.45 (tehát heti 3 alkalom x 4 tanóra) között zajlik.

A tanfolyam ideje: 2014.06.25-2014.07.28.

Bővebb információ Ügyfélszolgálatunkon!

A TÁMOP 2.1.2. projekt célja:

 

A projekt általános célja, hogy a magyarországi felnőtt korú lakosság idegen nyelvi és informatikai tudásának, képességeinek fejlesztésével hozzájáruljon a foglalkoztatás bővüléséhez és a gazdaság versenyképességének növeléséhez, legalább 100.000 fő bevonásával.

A projekt támogatja azon 18. életévét betöltött felnőtteket, akik nem állnak középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban, és ezen képzési programmal párhuzamosan nem vesznek részt hazai vagy európai uniós forrásból támogatott, idegen nyelvi és/vagy informatikai képzésben. A hallgatói/tanulói jogviszonnyal rendelkezők esetében kivételt képeznek a költségtérítéses képzésben részt vevők, ugyanis a cél a támogatás halmozásának elkerülése, nem pedig a hallgatói/tanulói jogviszonyosok kizárása.

Az egész életen át tartó tanulás elvét érvényesítve felső korhatár nincs.

A projektben azok a felnőttek kaphatnak maximum 90.000,- Forint támogatást, akik vállalják, hogy képzési költségeik legalább 2 vagy 5%-át önrészként befizetik a képző intézménynek.

Az európai uniós támogatásból finanszírozott projekttel jelentős mértékben növelhetjük hazánk lakosságának idegen nyelvi és informatikai ismereteit és ezen kulcskompetenciák fejlesztésével lehetőség nyílik a foglalkoztatás bővítésre. A munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyeinek növekedése az egyéni életutak kiteljesedéséhez vezethet és az ország fejlődését szolgálja.

A regisztráció a projekt hivatalos honlapján történik (http://www.tudasodajovod.hu).

Az előzetes igények felmérése megkezdődött, amelyhez szükséges a IGÉNYFELMÉRŐ LAP kitöltése, illetve ha már rendelkezik nyelvismerettel, akkor az adott nyelvből Szintfelmérőt is kérünk csatolni a dokumentumhoz.

Az Igényfelmérő lapokat (és szintfelmérőket) e-mailben várjuk az info@grammaticus.hu címre.

  

Bővebb információ az alábbi oldalakon található:

http://www.tudasodajovod.hu

http://kiv.gov.hu

 

DSCF6804a

Kakasdi sikeres vizsgázóink :-)

csoportkép

Gyönki sikeres vizsgázók :-)